Compromís vol saber si els propietaris de terrenys rústics a programes urbanístics no desenvolupats estan exempts de pagar IBI urbà

Ho presenta en una moció al ple de setembre.

En Vicent Ribera Solanes, portaveu del Grup Municipal de Compromís en este Ajuntament, presenta al Plenari Municipal per al seu debat i aprovació si s’escau, la següent

MOCIÓ

Recentment, la Sala de lo Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem ha dictat la Sentència 2159/2014, que posa de manifest que els propietaris de terrenys de naturalesa rústica lligats a programes urbanístics no desenvolupats, estan exempts de pagar l’Impost de bens Immobles (IBI) com urbà.

En el cas del municipi de Simat de la Valldigna, el Pla General d’Ordenació Urbana/Normes Urbanístiques contempla molts terrenys que podrien entrar en esta casuística sobre la que el Tribunal Suprem ha dictat sentència i per tant podrien estar pagar un impost que no seria el correcte.

I és per això que el grup Municipal de Compromís presentem l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- Instar a direcció General de Cadastre de València a que informe a este l’ajuntament sobre les repercussions de l’esmentada Sentència 2159/2014 en l’aplicació dels valors cadastrals i de l’IBI en els terrenys pendents de desenvolupar urbanísticament al terme municipal de Simat de la Valldigna, així com de les mesures administratives i econòmiques que cal articular si se’n deriven de l’aplicació d’este fallo del Tribunal Suprem.

SEGON.- Demanar igualment als serveis tècnics municipals l’elaboració d’un informe jurídic i econòmic per tal d’estudiar cas per cas i determinar quines zones o terrenys es podrien veure afectades per l’aplicació de la Sentència 2159/2014 del Tribunal Suprem davant de possible reclamacions dels propietaris afectats.

Arxivat en: Documents, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *